אנו מודים לכם על תרומתכם הנדיבה
!ישלם ה’ שכרכם בכפליים

התרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46
“התרומות מיועדות למימון פעילותה השוטפת של “נווה ירושלים סמינר לבנות

‘קבלה תשלח בדואר בעזרת ה

נווה ירשלים סמינר לבנות הינה עמותה ללא כוונת רווח וכל תרומה מופנית לפעילותה השוטפת של העמותה

Leave a Reply