אנו מודים לכם על תרומתכם הנדיבה
!ישלם ה’ שכרכם בכפליים

התרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46
“התרומות מיועדות למימון פעילותה השוטפת של “נווה ירושלים סמינר לבנות

‘קבלה תשלח בדואר בעזרת ה

נווה ירשלים סמינר לבנות הינה עמותה ללא כוונת רווח וכל תרומה מופנית לפעילותה השוטפת של העמותה

Leave a Reply

Close Menu

Request Application

We'll get back to you in no time.
For questions, please email: welcometoneve@nevey.org

Want to apply to Neve?

Fill in your details and we’ll get back to you in no time

Fill out your information and a member of our staff will be in touch with you