אנו מודים לכם על רצונכם לתרום. לצערינו התרומה לא נקלטה. בבקשה נא להיות בקשר עם משרדינו
02-654-4508

נווה ירשלים סמינר לבנות הינה עמותה ללא כוונת רווח וכל תרומה מופנית לפעילותה השוטפת של העמותה

Leave a Reply