אפשרויות תרומה

www.nevey.org/donate-is בכרטיס אשראי
במספר 02-6544619 בין השעות 10:00בבוקר – 3:00 בצהריים בטלפון
“לפקודת “נווה ירושלים סמינר לבנות
127884 בנק הבינלאומי – 31, סניף קרית משה מס’ 114, מס’ חשבון
 csabiner@nevey.org לאחר ההפקדה נא שלחו טופס ההפקדה למייל 
 ע”מ שנוכל לשלוח קבלה
בהפקדה בנקאית
“לפקודת “נווה ירושלים סמינר לבנות
9134101 לכתובת: ת.ד. 34196 ירושלים מיקוד
יש להימנע מלשלוח כסף מזומן
בהמחאה – צ’ק
לחצו כאן להדפסת הטופס בהוראת קבע