אפשרויות תרומה

במספר 02-6544619 בין השעות 10:00בבוקר – 3:00 בצהריים בכרטיס אשראי
במספר 02-6544619 בין השעות 10:00בבוקר – 3:00 בצהריים בטלפון
127884 בנק הבינלאומי, סניף קרית משה מס’ 114, מס’ חשבון
לאחר ההפקדה נא שלחו טופס ההפקדה לפקס 02-6519376 ע”מ שנוכל לשלוח קבלה
בהפקדה בנקאית
“לפקודת “נווה ירושלים סמינר לבנות
95400 לכתובת: ת.ד. 43016 ירושלים מיקוד
יש להימנע מלשלוח כסף מזומן
בהמחאה – צ’ק
לחצו כאן להדפסת הטופס בהוראת קבע

Leave a Reply